Araç Sahipleri 2024’te Dolaylı Yoldan Karbon Vergisi ile Karşı Karşıya Kalabilir

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın Orta Vadeli Programı’nda yer alan Yeşil Dönüşüm detayı dolaylı yollarla araç sahipleri de etkileyebilir. Peki, henüz resmi bir açıklama yapılmayan konu hakkında ifade edilenler neler?

Küresel iklim değişikliği sorunu nedeniyle, dünya genelinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş giderek daha fazla önem kazanıyor.

Avrupa Birliği (AB), enerji krizinin küresel etkileri karşısında önceliklerini yeniden belirlemiş durumda. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir yapısal dönüşüm perspektifi benimsenmekte.

Açıklanan Orta Vadeli Program’da konuyu ilişkin şu ifadelere yer verildi.

  • ‘AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına (SKDM) geçiş dönemi iyi değerlendirilerek SKDM’den hızlı etkilenecek sektörler için en düşük maliyetle emisyon azaltımına yönelik politikalar hayata geçirilecektir. 

  • SKDM’ye uyum kapsamında etkin işleyen Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi geliştirilecek, mevcut vergilerin karbon vergisine dönüştürülmesi konusunda Türk Vergi Sistemi gözden geçirilecek ve karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir.’

Karbon Vergisi nedir?

Karbon vergisi, bir ülkenin sera gazı salınımını azaltma çabalarının bir parçası olarak uygulanan bir vergi türüdür. Bu vergi, bir ürünün üretimi, tüketimi veya ithalatı sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonlarına dayanır ve bu emisyonların ekonomik bir cezası olarak işlev görür. Vergi miktarı, ürünün karbon ayak izine göre belirlenir. Karbon vergisinin temel amacı, çevreye verilen zararın maliyetini içermek ve çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik etmektir.

Hangi ülkeler uyguluyor?

Karbon vergisi, dünya çapında birçok ülke tarafından kabul edilmiş ve uygulanmış bir vergi modelidir. İlk olarak 1991 yılında Finlandiya’da uygulamaya konulan karbon vergisi, daha sonra diğer ülkeler tarafından da benimsenmiştir. Günümüzde, Avrupa Birliği ülkeleri, İsviçre, Norveç, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler, kendi iç piyasalarında karbon vergisi uygulamaktadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx