Tüketici ve konut kredilerine yeni düzenleme! Artık isteyen yaptıracak

Posted by

Tüketici kredisi kontratları ile konut finansmanı kontratları yönetmeliklerine “yan finansal ürün” başlığıyla tüketiciye sunulan her türlü eser yahut hizmet ile kredi ilişkili sigorta hariç olmak üzere sigortayı tanımlayan unsurlar eklendi.

ARTIK İSTEYEN SİGORTA YAPTIRACAK

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve her iki yönetmelikte de bu istikamette düzenlemeler içeren yönetmeliklere nazaran, kredi verenler; tüketicinin talep ettiği kredi meblağı ve mühleti temel alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ait örnek ödeme planları, kredi taksit meblağlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit
tutarı ve toplam geri ödeme fiyatına ait mukayeseli bilgiyi sunmak zorunda olacaklar.

SİGORTALI VE SİGORTASIZ TEKLİF EDİLECEK

Tüketicinin yazılı olarak yahut kalıcı bilgi saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi kontaklı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi temaslı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi temaslı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi kontratını tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi fiyatı ve mühleti ile uyumlu, kredi veren olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin şartlarında değişikliğe sebep olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

Tüketici kredisi kontratı, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal eser ve hizmetlerin satın alınması kuralına bağlanamayacak.

Kredi kontaklı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zarurî tutuldu. Krediye ait tıpkı teminatı içeren birden fazla sigorta ve kredi meblağını aşan sigorta yapılamayacak.

Yapılan düzenlemeye nazaran, belgisiz periyodik tüketici kredilerinde akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda bu değişiklik, bildirimin yapıldığı periyoda ait son ödeme tarihinden itibaren karar söz edecek.

Tüketici kredisi mukaveleleri yönetmeliğinin; 14 gün içinde rastgele bir münasebet göstermeksizin ve cezai kaide ödemeksizin tüketici kredisi kontratından cayma hakkına ait unsurunda yapılan düzenlemeye nazaran, cayma hakkı müddeti içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın bu husus kararları uygulanacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.