Sosyal yardım sisteminde değişikliğe gidiliyor! Fert başına asgari gelir garanti olacak

Sosyal yardım sistemi, 12. Kalkınma Planı kapsamında iş gücüne katılımı engellemeyecek ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak.

12. Kalkınma Planı (2024-2028), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu. Planda sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve yoksullukla mücadeleye ilişkin başlıklar da yer aldı. Bu politika ve tedbirlerle ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin bakım, rehabilitasyon, psikososyal destek gibi hizmetlere kolay erişiminin sağlanması, sosyal yardımların etkinliğinin artırılması, aile odaklı yaklaşımla sosyal dışlanma riskinin en aza indirilmesi, başta eğitim, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimle ilgili sorunların giderilerek yoksulluğun tüm yönleriyle mücadele edilmesi hedeflendi.

SOSYAL HİZMET MODELLERİNİN NİTELİĞİ ARTIRILACAK

Sosyal sorunların ortaya çıkmadan önce engellenmesi ve bu sorunlarla etkin mücadelenin sağlanmasına yönelik oluşturulan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) aracılığıyla sosyal hizmet ve yardım programlarının etkinliği fazlalaştırılacak. Yaygınlaştırılacak sosyal hizmet modellerinin niteliği artırılacak.

Öncelikle aile yanında veya evde bakım teşvik edilecek, destek hizmetleriyle gündüzlü bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak. Sosyal hizmetlere ilişkin standartlar belirlenerek etkin izleme, değerlendirme ve denetleme mekanizması kurulacak. Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren personelin niteliği artırılacak ve uzmanlaşmaları sağlanacak.

TOPLUM TEMELLİ BAKIM HİZMETLERİNE ÖNCELİK

Sosyal hizmet ve yardımların bilinirliği sağlanarak gönüllülük özendirilecek. Vatandaşların ve sivil toplumun sosyal hizmet ve yardımlara katılımına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Sosyal hizmet alanında toplum temelli bakım hizmetlerine öncelik verilecek. Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecek.

SOSYAL YARDIMLAR DÜZENLİ TAKİP EDİLECEK

Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek, iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Sosyal yardımlara ilişkin düzenli takip ve inceleme mekanizması oluşturulacak. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında entegrasyon geliştirilecek ve veri paylaşımı sağlanacak.

Sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı kurulacak. Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak.
Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecek. Eğitim odaklı sosyal yardımları daha etkin hale getirilecek.

YOKSULLUĞUN TÜM YÖNLERİYLE MÜCADELE EDİLECEK

Sosyal yardım ve hizmetler altyapısı, afetler gibi olağanüstü durumlara hazırlıklı olma doğrultusunda güçlendirilecek ve kurumlar arası koordinasyon artırılacak. Öncelikle yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere nüfusun tümünün, afetler ile ekonomik, sosyal ve çevre sorunları gibi durumlar için dirençleri yükseltilecek. Kırsal kesimde iklim değişikliği ve kuraklık kaynaklı yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi için tarımsal faaliyetler çeşitlendirilecek, tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımı sağlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx