Museviler günahlarını tavuklara yüklemeye devam ediyor

Posted by

İşgal rejimindeki Ortodoks Museviler, Yom Kippur ismini verdikleri arınma merasimlerinde günahlarını tavuklara yükleyerek günahlarından kurtulduklarını düşünmeye devam ediyor.

Yahudi dininin en kutsal günü olarak kabul edilen Yom Kippur (Kefaret Günü) öncesinde binlerce tavuk satıldı.

Tavuklara eziyet ederek onlara günahlarını aktardıklarını düşünen Ortodoks Musevilerin düştükleri halin acınası oluşu ve batıl inançların temel itikadı nasıl sarstığı bir sefer daha görüldü.

Günahlarından arındıklarını tez ederek başlarının üzerinde dolaştırdıkları tavuklara günahlarını (sembolik anlamda) yükleyen Yahudilerin arınma seremonileri tüm süratiyle devam ediyor.

Yom Kippur gününe Musevilerin nasıl baktığını ve yorumladığını şu cümlelerde görebiliyoruz: “Yom Kipur bir huşu günüdür. Yeniden de Talmud onu yılın en sevinçli günlerinden biri olarak isimlendirir. Zira verdiği bildiri, nefes aldığımız sürece hayatlarımız hakkında kesin bir karar olmadığıdır. Tefila, teşuva ve tsedaka, makûs kararı bilakis çevirme gücüne sahiptir. İlah bize özgür irade vermiş ve böylelikle berbattan uyguna dönme gücü bahşetmiştir. O bize bir Kefaret Günü ve böylelikle yanılgılarımızı silme ve bağışlanma bahtı vermiştir.”

Şüphesiz Allah merhamet sahibidir. Yeniden de Musevilerin inandığının tersine Allah’a iman ve itaat için İslam son din olarak Hz. Muhammed ile birlikte emredilmiştir. Museviler ise İslam’a sırtlarını dönmekle kalmayıp İslam’a karşı savaşa girişerek hayatlarını Allah’ın buyruğundan uzakta kılmayı tercih etmişlerdir.

Allah’tan kelam almış üzere batıl inançları ekseninde çarpıttıkları kutsal metinlerine, uygun hareket ettiklerini argüman eden Musevilerin rezillikleri ve zulümleri günden güne devam ederken, bir tavuğa yüklemeye çalıştıkları günahlarının elbette Allah tarafından karşılığının verileceğine inanıyoruz.

Filistin’de ve dünyanın birçok yerinde Müslümanlara ve öteki inanç kümesinde bulunanlara nasıl davrandıkları her kısmın malumu olan ve kendilerini kurtarılmış zanneden zavallıların bu dünyadaki hali epey acınası görünmüyor mu?

Bakara müddeti 62. Ayette: “Şüphesiz iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyan ve Sabiîlerden her kim Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman eder ve salih amel yaparsa onlara Rableri katında ecirler vardır. Onlara dehşet yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.” denirken Bakara 111. Ayeti kerimesinde de: “Dediler ki: “Cennete, Yahudi yahut Hristiyan olanlardan oburu girmeyecek.” Bu, onların kuruntusudur. De ki: “Doğru kelamlı iseniz (içinde hiçbir kuşku olmayan kesin) kanıtınızı getirin (bakalım)!” denilmekte.

Tavukları kendileri için kurtuluş aracı olarak gören Musevilerin Allah’ın ayetlerini inkar edişlerine bir defa daha şahitlik ederken, Rabbimizin şu ayeti kerimesi de Musevilerin şu anki halini çok hoş özetliyor: “Yahudi olanlara, daha evvel sana anlattığımız şeyleri haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Ama onlar kendilerine zulmetmekteydiler. (Nahl 118)”

YAHUDİLER YOM KİPPUR’DA NELER YAPAR?

Yom Kippur gününün kıymetli olmasında: Tişri ayının 10. günü, Hz. Musa’nın, ikinci On Buyruk tabletleri ile Sina Dağından indiği ve İsrailoğulları’na Tanrı’nın onları altın buzağı günahından ötürü affettiği muştusunu verdiği kabul edilir.

BİR ADET OLARAK KAPARA: TAVUK KESMEK

Yahudiler’in yayın organlarından Şalom’da Yom Kippur günü şu biçimde anlatılır: “Yom Kipur’dan evvelki günlerde yapılan kapara âdetinde, klâsik olarak canlı bir tavuk, ya da bir ölçü para, insanın başının üstünde döndürülüp, kapara duası edilerek kefaret olarak ilan edilir. Yad-Kapara kısmı telefonla aranılarak yerine getirilebilir. Tavuk kesmek yahut bunu karşılayacak ölçüde sadaka vermek, kaparanın yalnızca görünen kısmını oluşturur. Kaparanın tam olması için yaptığımız kaparanın yahut verdiğimiz sadakanın bizi içtenlikle teşuva yapmaya, içimizdeki ‘iyi’ ile buluşmaya motive etmesi gerekir. Yom Kipur’dan evvel mezarlığa gidip artık ortamızda olmayan yakınlarımızı ziyaret etme âdeti vardır. 9 Tişri (bu yıl 15 Eylül Çarşamba) gün batımından 10 Tişri (bu yıl 16 Eylül Perşembe) yıldızlar çıkana kadar oruç tutulur, dua edilir ve geçtiğimiz yılki hayatımız üzerine samimi bir içsel muhasebe yapılır. Şabat’ta yasaklarına ek olarak yaklaşık 25 saat boyunca yemek içmek, soğuk suyla da olsa yıkanmak, ağzı çalkalamak eşler ortası bağda bulunmak, bedene ferahlatıcı losyonlar sürmek, deri ayakkabı giymek yasaktır.”

KAYNAK: AA

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.